ขอเชิญสมัครสมาชิก / ต่ออายุ สมาชิกชมรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูน

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบข้างล่าง

Invite apply renewal safety officer club.pdf

 

 

 แผนการดำเนินงานชมรมปี 2560

Safety officer club Master Plan 2017 (Rev_00).pdf

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน  ระหว่างวันที่  31 สิงหาคม – 1กันยายน  พ.ศ 2560 

ประมวลภาพ การฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองสีเหลืองเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 

 

Safety Powerpoint

เอกสารการอบรม Respirator Fit Testing การเลือกใช้หน้ากากอย่างไรให้เหมาะกับงาน และบรรยาย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558