ReadyPlanet.com


รับตรวจวัดสภาพแวดล้อม โดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน
avatar
OKLA-TESTING


 บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

 
              บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย ทีมงานที่มีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมบริการที่มีความชำนาญ
 
 
การให้บริการของ OKLA
 
- การรับรองและประกันคุณภาพของระบบตรวจวัดสารมลพิษแบบต่อเนื่องหลังจากติดตั้งระบบเสร็จ (CEMs Certification)
 
- การตรวจสอบความถูกต้องของระบบตรวจวัดสารมลพิษแบบต่อเนื่องประจำปี (CEMs Audit)
 
-การตรวจวัดสารมลพิษจากปล่องระบายอากาศ (Emission Source Testing)
 
-การตรวจสอบความถูกต้องของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AAQMS Audit)
 
-การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Monitoring)
 
-การตรวจสอบความถูกต้องของสถานีตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Station Audit)
 
-การตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน
 
-การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ปรึกษา/จัดทำรายงานสำหรับผู้ควบคุมระบบ
 
-การจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี (Monitoring Report) สำหรับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตาม EIA และรายงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อจัดส่งกระทรวงแรงงาน
 
- บริการเช่า -ยืม เครื่องมือ อุปกรณ์ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
- จำหน่าย -นำเข้า เครื่องมือ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
 
ติดต่อ tel 02-868-1246
e-mail sales@okla-testing.com
 


ผู้ตั้งกระทู้ OKLA-TESTING (sales-at-okla-testing-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-18 11:01:20


[1]

ความคิดเห็นที่ 16 (4222587)
avatar
safety world Green

 บริษัท เซฟตี้ เวิร์ล กรีน จำกัด  ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น

1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.

2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ตามประกาศกรมสวัสดิการ  ฯ 

3.บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ เช่น ฝุ่น สารเคมี ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ NIOSH , OSHA , ACGIH เป็นต้น

4. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP,PM10,PM2.5,CO,NOx,SO2,VOCs เป็นต้น

5. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น น้ำดื่ม น้ำประปา และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า 

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ

หมายเหตุ
สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 , รสส.และ กนอ. แก่ลูกค้า


ติดต่อ คุณพลอยรัตน์ โทร 064-5329898
Fax. 02-1152429

E-mail : safetyworldgreen@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น safety world Green (safetyworldgreen-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-02-20 17:41:23


ความคิดเห็นที่ 15 (4206811)
avatar
safetylab

 บริษัท เซฟตี้แล็บ จำกัด  ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105562129972 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 20 ซอยบรมราชชนนี 34 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 101700 เป็นบริษัทที่ปรึกษาเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ดำเนินธุรกิจด้านบริการตรวจวัด ทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ให้บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาโครงการประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในธุรกิจภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐโดยดำเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนักสุขศาตร์ อุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานคุณภาพ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์และประเมินหน้างาน รวมทั้งให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในจุดที่มีความเสี่ยงสูง

 

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาตรฐานที่ราชการกำหนด ดังต่อไปนี้

ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดแบบต่อเนื่อง (CEMs)

ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด กาศตาม

Ø(Stack emission Monitoring)
Øตตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป(Ambient Air Quality Monitoring)
Øตตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน (Workplace Quality Monitoring)
Øกบริการตรวจวัด Indoor Air Quality IAQ
Øการตรวจพื้นที่อับอากาศ (confine space)
Ø ตรวจวัดควันดำ ควันขาว จากท่อไอเสียรถยนต์
Øกตรวจวัดความทึบแสงการ ขนถ่ายวัสดุของท่าเรือ
Øตตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  เรายินดีให้คำปรึกษาและออกดูหน้างานให้ฟรีลูกค้าไม่ต้องกังวัล สนใจขอใบเสนอราคาได้ที่ คุณชัยณรงค์ แสงแก้ว โทร 086-056-1172,087-367-4797 E-Mail: safetylab.thai@gmail.com หรือทางเว็บไซค์ของเรา www.safetylab.bolgspot.com 
เรายิ
 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น safetylab วันที่ตอบ 2020-10-06 09:53:50


ความคิดเห็นที่ 14 (4162679)
avatar
SWG

 บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ในโรงงานและสถานที่ประกอบการ


บริษัท เซฟตี้ เวิร์ล กรีน จำกัด  ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
1. 
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.

2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ตามประกาศกรมสวัสดิการ  ฯ 

3.บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ เช่น ฝุ่น สารเคมี ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ NIOSH , OSHA , ACGIH เป็นต้น

4. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP,PM10,PM2.5,CO,NOx,SO2,VOCs เป็นต้น

5. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น น้ำดื่ม น้ำประปา และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า 

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ

หมายเหตุ
สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 , รสส.และ กนอ. แก่ลูกค้า


ติดต่อ คุณนก โทร 064-5329898
Fax. 02-1152429

E-mail : safetyworldgreen@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น SWG (safetyworldgreen-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-03-10 11:36:27


ความคิดเห็นที่ 13 (4108684)
avatar
กมลศรี

 

บริษัท สแตค คอนซัลติ้ง จำกัด Stack Consulting Co., Ltd.

ให้บริการที่ปรึกษา และบริการงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โดยได้ขึ้นทะเบียนดังนี้

1. เลขทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๗ ออกโดยสำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                          

(สำหรับวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม)

2. เลขทะเบียน รสส. 00๔-๕๙/0๖๑๖ ออกโดยสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน              

 (สำหรับรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน)

 3. เลขทะเบียนที่ ๑๒๓-๔๙-00๙๒๕ ออกโดยสำนักเทคโนโลยีนํ้า และสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (สำหรับเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม)                                                                                                      

ให้บริการงานตรวจวัด ดังนี้

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง(Stack Monitoring Service)

• ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่อง US.EPA Method 5 TSP

• ตรวจวัดโลหะหนักในปล่อง US.EPA Method 29 CU,Pb,Cd,Lead ฯลฯ

• ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 6C SO2

• ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในปล่อง US.EPA Method 7E NO,NO2,NOx

• ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 10 CO

• ตรวจวัดค่าความทึบแสงจากปล่อง US.EPA Method 9 Opacity

• ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในปล่อง US.EPA Method 18 Xylene,Toluene,VOC ฯลฯ

• ตรวจวัดก๊าซไดออกซีน จากการเผาไหม้ US.EPA Method 23 Dioxine

• ตรวจวัดกรดอนินทรีย์ในปล่องระบายUS.EPA Method 24,24A HCL,HF

• ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 10ไมคอน ในปล่อง US.EPA Method 201A PM10

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป (Ambient Monitoring Service)

• ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปในรูปของ TSP,PM10,PM2.5,โลหะหนัก

• ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป SO2

• ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในบรรยากาศทั่วไป NO,NO2,NOx

• ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป CO

• ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป

• ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในบรรยากาศทั่วไป

• ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไปในรูป เสียง 24 ชม.,เสียงรบกวน,Lmax,Leq,L90

 

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การในการทำงาน(Work place)

• ตรวจวัดฝุ่นละอองในพื้นที่การทำงาน Total dust, Respirable dust

• ตรวจวัดละอองหรือออกไซด์ของโลหะหนักในพื้นที่การทำงาน CU,Pb,Lead,Fe,Cd,Zn ฯลฯ

• ตรวจวัดไอระเหยของกรดอนินทรีย์ในพื้นที่การทำงาน HNO3,HCL,H2SO4,HF ฯลฯ

• ตรวจวัดก๊าซพิษในพื้นที่การทำงาน CO,CO2,SO2,NO2,H2S,NH4,Cl2,O3,CH4,O2,%LEL

• ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่การทำงาน

• ตรวจวัดระดับในพื้นที่การทำงาน เสียง 8 ชม. เสียง 5 นาที เสียงแยกความถี่(Lmax,Leq)

• ตรวจวัดความร้อนในพื้นที่การทำงาน WBTG

• ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน Lux

• ตรวจวัดระบบฟองอากาศ แบคทีเรีย,เชื้อรา,ค่าความชื้นในพื้นที่การทำงาน ( Indoor Air )

 ให้บริการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ( นํ้าดื่ม,นํ้าเสีย,นํ้าผิวดิน,นํ้าใต้ดิน,นํ้าจากระบบหล่อเย็น,นํ้าจากแรงดันหม้อไอนํ้า ฯลฯ )

• PH, SS, TDS, Settleable Solide, COD, BOD, TKN, Oil&Grease, โลหะหนัก Residual chiorine, Conductivity ฯลฯ,

ให้บริการที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

• ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

• ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษนํ้าเสีย

• ที่ปรึกษาการจัดการกากเสียอุตสาหกรรม

ให้บริการตรวจวัดเสียง Noise Contour สำหรับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ขอใบเสนอราคาได้ที่

กมลศรี คำชื่น(ยุ้ย)

Tel: 02-9226573  Mobile: 080-7802745

Fax: 02-9226573   Website : www.stackconsul.com

E-Mail : stackconsul@gmail.com

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กมลศรี (stackconsul-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-03-21 17:06:37


ความคิดเห็นที่ 12 (3396589)
avatar
sieilak

 บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด   

(ประสบการณ์ตรวจวัด 20 ปี)     

 

เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ใบอนุญาตห้อง Lab เลขที่ ว - 152 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- บริการตรวจวัดอากาศ ในปล่องระบายอากาศ
- บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน สารเคมี เสียง แสง ความร้อน
- บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน
- บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  ดิน  กากตะกอน
- บริการจัดทำ EIA Monitoring Report

- รับวิเคราะห์และออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดื่ม และน้ำใช้

ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม

           จัดทำรายงานผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  พร้อมจัดทำ สอ.3  กนอ.  

บริการให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกสถานที่ 

เพื่อนำธุรกิจของท่านสู่การได้มาซึ่งมาตรฐาน ISO 14000 โดยทีมงานที่มีความชำนาญ

 

---------------------------------------------------------------------- 

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด  

Health & Envitech Co., Ltd.

77/11 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วานซอย 5 ตำบลบางเขน

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

        Tel. 0-2952-6305-9   Fax. 0-2952-6310

ติดต่อ : คุณมงคล (081) 445-2156 

คุณประสาธน์ (089) 122-5997 

คุณนารี (081) 714-2196

E-mail :  service@healthenvi.com  

Website : www.healthenvi.com

ผู้แสดงความคิดเห็น sieilak (service-at-healthenvi-dot-com )วันที่ตอบ 2016-09-21 11:45:28


ความคิดเห็นที่ 11 (3396534)
avatar
cartier love Replica
cartierlovejesduas I can’t log in either. I have a Sophos ID, and password- and when I put the password in, it acts like I’m signing in, then just goes back to the log in page and the password box is empty! Argh! I have tried changing my password a couple of times. cartier love Replica http://www.mercibassocosto.net/tag/replica-bracciale-cartier
ผู้แสดงความคิดเห็น cartier love Replica (mxjzjnnshya-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-19 13:37:01


ความคิดเห็นที่ 10 (3396474)
avatar
fake tag heuer searacer
Great post – certainly has helped tweak my Yoast plugin fake tag heuer searacer http://www.watchheuer.ru/
ผู้แสดงความคิดเห็น fake tag heuer searacer (mdvygax-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-17 19:28:58


ความคิดเห็นที่ 9 (3396319)
avatar
sautoir alhambra imitation
cartierlovejesduas A margarina pode ser substituida por azeite de oliva ou outro ingrediente que n?o tenha origem de leite animal? sautoir alhambra imitation http://www.classiquebijoux.ru/
ผู้แสดงความคิดเห็น sautoir alhambra imitation (triaej-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-14 12:39:58


ความคิดเห็นที่ 8 (3396292)
avatar
replique sac chanel 2.55 bleu
Thanks to all who joined our party last weekend. Next sale is October 6-7. ALWAYS open by appointment. replique sac chanel 2.55 bleu http://www.luxe-chanel.com/
ผู้แสดงความคิดเห็น replique sac chanel 2.55 bleu (sypyxmsk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-14 01:17:02


ความคิดเห็นที่ 7 (3392054)
avatar
A

บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด

เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสำคัญๆในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น US.EPA, Office of Air Quality Planning and Standards Emissions, Monitoring, and Analysis Division Research Triangle Park, USA เป็นต้น

ขอบเขตการให้บริการ

  1. 1. บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ปล่องโรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-156) โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โรงแรม คอนโด ถนน รถไฟฟ้า รฟม. ฯลฯ

  2. 2. บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling)

3. บริการตรวจสอบมลพิษทางเสียงด้วย Noise Contour

  4.

 

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด

168/28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Tel 02 5300284-5, 025300331 Fax Ext.18

Website

www.envirprothailand.com

E-mail address

envirpro@yahoo.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น A (www-dot-envirpro-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2015-06-07 21:41:50


ความคิดเห็นที่ 6 (3387770)
avatar
เกรียงไกร

รับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม  

บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทอล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด    ติดต่อ  02-992-5907  หรือ   086-043-9019
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://environmental-system.com/บริการให้คำปรึกษาออกแบบ และแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างใหม่หรือระบบเก่าที่มีปัญหา 
ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และฟาร์มน้ำต่างๆ รวมทั้งงานเดินระบบไฟฟ้า 
การเดินสายวางราง ออกแบบติดตั้งตู้ควบคุมในโรงงาน
บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า
บริการออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ออกแบบ และปรับปรุงระบบผลิตน้ำ RO SOFT DI
จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบน้ำและน้ำเสีย
บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ ปล่องระบายอากาศ
บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
บริการผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำทุกขนาดทั่วประเทศ
บริการงานเดินระบบ ควบคุมดูแล และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
บริการงานควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
บริการทดสอบและเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
บริการในการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย
ได้ระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐานสากลในราคาถูก ที่เข้าถึงได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีนิติบุคคลเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

1.มีบุคลากรทางสิ่งแวดล้อมตามที่กฏหมายกำหนด
2.ลดความรับผิดชอบและความเสี่ยงของฝ่ายบริหารของโรงงาน
3.มีผู้ให้คำปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
4.ช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.มีการเก็บข้อมูลซึ่งใช้ในการบริหารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและเป็นหลักฐานในการบำบัด
ผู้แสดงความคิดเห็น เกรียงไกร วันที่ตอบ 2014-08-30 23:22:47


ความคิดเห็นที่ 5 (3384722)
avatar
Emex-Assoc

บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด เป็นหน่วยงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาและให้บริการ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานแก่สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-089 กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตรวจวัดระดับเสียง แสงและความร้อนในพื้นที่การทำงาน

 - ตรวจวัดปริมาณฝุ่น, ไอกรดในบรรยากาศการทำงาน เช่น Total Dust, Respirable Dust, HCl, HNO3, H2SO4

 - ตรวจวัดปริมาณสารตัวทำละลายในบรรยากาศการทำงาน เช่น Acetone, IPA, Toluene, Xylene, Benzene, Styrene, MEK

 - ตรวจวัดปริมาณสารโลหะหนักในบรรยากาศการทำงาน เช่น Cd, Pb, Al, Cu, Zn, Cr - ตรวจวัดปริมาณสารมลพิษในบรรยากาศรอบข้างโรงงาน เช่น PM 10, TSP

 - ตรวจวัดปริมาณสารมลพิษจากปล่องระบายอากาศ เช่น TSP, NOx, SO2, CO, Heavy Metal, Solvent

 - ตรวจวัดคุณภาพน้ำและน้ำเสีย เช่น pH, BOD, COD, SS, TDS, Oil&Grease

สนใจติดต่อได้ที่ คุณจิรายุเดช  หล้าพวง  088-164-9239

บริษัท เอ็มเม็กซ์  แอสโซซิเอชั่น จำกัด

27, 29 ซอยพระรามที่ 2  ซอย 30  แขวงบางมด  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  10150

โทร : 0-2867-1128, 0-2867-0127, 0-2800-1340  ต่อ 102  104  Fax: 0-2894-5908

e-mail : emex_envi@yahoo.com          www.emex-assoc.com

ผู้แสดงความคิดเห็น Emex-Assoc (emex_envi-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-29 18:02:05


ความคิดเห็นที่ 4 (3250938)
avatar
Advanced Thai testing

 บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด : Advanced Thai Testing Co.,Ltd  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ การบริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-102 และ เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุมนิติบุคคล เลขที่ บ.123-50-085

 

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(Environmental Monitoring)

Emission Stationary Soures Measuring Services

-         การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดสารพิษที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีตรวจวัดตามมาตรฐานกรมโรงงาน และ US.EPA เช่น ปล่องระบายจากหม้อไอน้ำ (Boiler), หอกลั่น, เตาเผา, เตาหลอม และปล่องระบายอากาศเสียจากกระบวนการผลิตซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป

Workplace Measuring Services

 -     การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน   คือการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงานของ พนักงานเพื่อให้ทราบถึงปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี ปริมาณฝุ่นละออง ฯ

Industrial Hygiene Measuring Services

-         การตรวจวัดคุณภาพเสียง  อาทิ เช่น Leq  5  min (Noise Survey) , Leq 8 hrs/ TWA, Noise Dose

-         การตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง    การตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง เพื่อให้เหมาะสมกับการสภาวการณ์การทำงานของพนักงาน

-         การตรวจวัดปริมาณความร้อน    การตรวจวัดปริมาณความร้อน เพื่อให้เหมาะสมกับการสภาวการณ์การทำงานของพนักงาน

Ambient Measuring Services

-      ระดับเสียง Leq 24 hrs และ เสียงรบกวน (Annoyance Nioise)

                -      ปริมาณฝุ่นผง  TSP, PM10 ที่เกิดจากการผลิต

-         ประเภทที่มีการเผา, หรือเตาหลอมต่างๆ จะทำการตรวจสอบมลสารพิษจำพวก SO2 , NO2, CO และ TSP

-         ประเภทโรงงานที่มีการใช้สารเคมี ตรวจวัดปริมาณสารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจจะฟุ้งกระจายออกสู่บริเวณข้างเคียง

Water & Wastewater Management Services

-งานด้านการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียและน้ำทิ้งที่ระบายออกจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแหล่งกำเนิดน้ำทิ้งประเภทนี้ อาทิเช่น น้ำทิ้งที่มาจากบริเวณที่ทำการล้างหัวแร้ง และน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต เป็นต้น       ซึ่งทำการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนในน้ำทิ้ง

 

 

ADVANCED THAI TESTING CO.,LTD.

60 Soi Suphaphong 1 Yek 12 , Nongbon, Pravech, Bangkok ,10250.

TEL                  :   (02) 172-7061-2

FAX                  :   (02) 320-4043

WEBSITE         :   http://www.attco.co.th

E-MAIL             :   info@attco.co.th, Marketing@attco.co.th

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Advanced Thai testing (info-at-attco-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-06-13 08:50:52


ความคิดเห็นที่ 3 (3236777)
avatar
การตลาด

บริษัทให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
Vcare Environment Services Co., Ltd.
พวกเราเป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพควบคู่กับการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมหลังให้บริการให้กับ หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การรับรองจากกรมโรงงาน เลขที่ทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน ว -157และทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประเภทนิติบุคคล เลขทะเบียน บ020-51-115
การตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ
*ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
*ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
*ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
*ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
*ตรวจวัดความทึบแสง Opacity
*ตรวจวัด Organic Vapor
*ตรวจวัด โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
*ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
*ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax)
*ตรวจความร้อน WBGT
*ตรวจวัดแสงสว่าง
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
*ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

บริการออกแบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
*ระบบบำบัดทางชีวภาพ เช่น AS, UASB, SBR เป็นต้น
*ระบบบำบัดทางเคมี เช่น Flocculation - Coagulation, Precipitations

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
1/29 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2330-9300-1
แฟกซ์ : 0-2330-9302
Email : Admin@vcareenvi.com
http://www.vcareenvi.com/ 

ผู้แสดงความคิดเห็น การตลาด วันที่ตอบ 2011-01-07 11:51:27


ความคิดเห็นที่ 2 (3236428)
avatar
A

 

บริษัทเอ็นไวร์โปร จำกัด
Envirpro Co., Ltd.
 
Company Name         : Envirpro Co., Ltd.
Date of Incorporation  : August 2003
Business Address       : 168/28 Nakniwas Road, Ladprao, Ladprao,    Bangkok 10230, Thailand
Tel (Office)                 : (662) 5300284-5
Fax                         : (662) 5300331 Ext. 18
Email Address            : envirpro@yahoo.com
Company Website      : www.envirprothailand.com
 
Company Profile
 
Envirpro Co., Ltd. is a Thai Consulting company on environmental business which registered to Department of Industrial Works, Ministry of Industry of Thailand. Envirpro is providing professional and competitive ambient air quality monitoring, noise quality monitoring, stack emissions monitoring, vibration monitoring, indoor air quality monitoring, workplace environmental quality monitoring, workplace environmental quality monitoring service including noise contour and air modeling associated with industrial operation. In addition to Envirpro is providing high quality and full consultancy service to both Thai government agencies and industries. Envirpro"s experienced consultants offer nationwide coverage in Thailand and have a proven track record of ambient air quality monitoring in Lao People"s Democratic Republic.
 
ผู้แสดงความคิดเห็น A (envirpro-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-01 02:52:36


ความคิดเห็นที่ 1 (3236427)
avatar
A

 

บริษัทเอ็นไวร์โปร จำกัด
 
เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสำคัญๆในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น US.EPA, Office of Air Quality Planning and Standards Emissions, Monitoring, and Analysis Division Research Triangle Park, USA เป็นต้น
 
ขอบเขตการให้บริการ
 1. บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ปล่องโรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ว-156) โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและโครงการก่อสร้างต่างๆเช่น โรงแรม คอนโด ถนน รถไฟฟ้า ฯลฯ
 2. บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling)
 3. บริการตรวจสอบมลพิษทางเสียงด้วย Noise Contour
 4. บริการเช่า/ขายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศฝุ่น เสียง ในปล่องโรงงาน และในสถานประกอบการฯลฯ
 5. บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 6. ออกแบบระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเช่นตู้ตรวจวัด   คุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กล่องใส่เครื่องมืออลูมิเนียม ฯลฯ
 
สถานที่ตั้งบริษัท
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
168/28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
Tel 02 5300284-5, 025300331 Fax Ext.18
Website
E-mail address
envirpro@yahoo.com
 
ผู้แสดงความคิดเห็น A (envirpro-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-01 02:51:41[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537