ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
กองตรวจความปลอดภัย
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย


ประมวลภาพงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ที่ปรึกษาของชมรม จป. ลำพูน ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

 

 
ข่าวกิจกรรมชมรม

ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2562
ประมวลภาพอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 21-22 พฤษภาคม 2562
ประมวลภาพอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) 23-24 พฤษภาคม 2562
ประมวลภาพ กิจกรรม CSR มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 24 มีนาคม 2562
ประมวลภาพอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) 20-21 สิงหาคม 2561
ประมวลภาพอบรม "First aid, CPR, AED และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ VS หัวข้อพิเศษจิตวิทยาความปลอดภัย : ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยยังไงให้ได้ผล" 24 พ.ค. 2561 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ประมวลภาพ การฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 21.00 น.
ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ในสถานประกอบการ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ 2559
ประมวลภาพ MOU สร้างภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ประมวลภาพ การฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ 2559
ประมวลภาพงาน Lamphun Safety Night 2015 article
ประมวลภาพ กิจกรรม CSR โรงเรียนเชตวัน หนองหมู วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
รูปกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2558
ประมวลภาพ กิจกรรม CSR งานวันเด็กมอบความห่วงใย โรงเรียนบ้านกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 article
ประมวลภาพงาน Lamphun Safety Night 2014 article
ประมวลภาพ โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพดูงานบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด วันที่ 22 สิงหาคม 2557 article
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานบริษัทบ้านปู วันที่ 2 สิงหาคม 2257 article
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีเปิดป้ายชมรม จป.ภาคเหนือตอนบน วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 article
ประมวลภาพ กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2557
ประมวลภาพงานรดน้ำดำหัว ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
ประมวลภาพการอบรม ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2557
ประมวลภาพ การฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ 2557
การประชุมคณะกรรมการชมรมจป.ลำพูน article
ประมวลภาพงาน Lamphun Safety Night 2013
ประมวลภาพโครงการ CSR โรงเรียนศรีบุญยืน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 article
โรงพยาบาลหริภูญชัยมอบเตียงนอนห้องพยาบาล article
ประมวลภาพความก้าวหน้างานปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนศรีบุญยืน article
ประมวลภาพการประชุม โครงการ CSR โรงเรียนศรีบุญยืน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ประมวลภาพการประชุมความพร้อมก่อนทำ CSR วันที่ 10 ตุลาคม 2556 article
ประมวลภาพกิจกรรมสิ่งแวดล้อม กนอ.ลำพูนร่วมกับชมรม จป.ลำพูน วันที่ 20 และ 23 กันยายน 2556 article
ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอล 7 คน กนอ.ภาคเหนือ & ชมรม จป. ลำพูน คัพ ครั้งที่ 1 article
ประมวลภาพการจับฉลากแบ่งสายฟุตบอล 7 คน กนอ.ภาคเหนือ & ชมรม จป. ลำพูน คัพ ครั้งที่ 1 article
ภาพบรรยากศ การอบรมหลักสูตร “BBS ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย Behavior Based Safety” วันที่ 1 สิงหาคม 2556 article
ภาพบรรยาศดูงานที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย และเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลำปาง วันที่ 28 มิถุนายน 2556
ภาพบรรกาศการสัมมนาวันที่ 17 มิถุนายน 2556 "โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนารูปแบบการให้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน" article
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับจังหวัด ณ บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 article
การอบรมหลักสูตร “วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานสำหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554” article
วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2556 article
สรุปงานโครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ รุ่นที่ ๒ article
Northern Safety Officer Club Meeting 25 มีนาคม 2556 article
ประมวลภาพการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง 23 มีนาคม 2556 article
โครงการอบรม Advance Fire Fighting for FRT. 2013 article
อบรม จป.หัวหน้างานและบริหาร 14-15 มีนาคม 56 article
แผนการตรวจสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556 article
การอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ปี 2556 article
Lamphun Safety Night 2012 article
ร่วมงาน Safety week article
โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัย โรงเรียนวัดน้ำพุ article
ร่วมกิจกรรมวันแรงงาน article
Lamphun Safety Night 2010 article
ภาพบรรยากาศ Lamphun Safety Night 2009 article
โครงการลดอุบัติเหตุบนทางถนน article
คนงานลำพูน “ทุบกระปุก” เงินออม “งดเหล้าเข้าพรรษา” article
ภาพอบรมจป.หัวหน้างาน 23-24/09/53
ประมวลภาพ การอบรม คปอ. วันที่ 17-18 กันยายน 2552 article
ภาพอบรมการจัดการระบบวิศวกรรมควบคุมความปลอดภัยในการป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ articleสงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541