dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา


หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 

 

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ 
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด ( P.M.C. )
จัดอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ 2553 

สถานที่ โรงแรมลำพูนวิล จ. ลำพูน 

เวลา 08:45 ~ 16:00 น

  
ค่าอบรม
รายละเอียด ค่าอบรม VAT 7%  หัก ณ ที่จ่าย3%  รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหักณ ที่จ่าย 3%
เป็นสมาชิกชมรม จป. ลำพูน  1,100.-  77.-  33.-  1,144.-  1,177.-
ไม่ใช่สมาชิกชมรมจป. ลำพูน  1,300.- 91.- 39.-  1,352.-  1,391.-

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<
ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาาน ระดับ ผู้บริหาร วันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2557
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาาน ระดับ หัวหน้างาน วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2557
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ 2557
เชิญดูงานการจัดการด้านความปลอดภัยฯ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด วันที่ 22 สิงหาคม 2557 article
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค" วันที่ 23 24 25 กรกฏาคม 2557
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 3-4 กรกฏาคม พ.ศ 2557 article
การประชุมชี้แจงการรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ประจำปี 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 article
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร" วันที่ 19-20 มิถุนายน พ.ศ 2557
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ 2557
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" วันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ 2557
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ 2557 article
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" วันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ 2557 article
การประกวดสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๗ article
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เครือข่ายแรงงานเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรองรับประชาคมอาเซียน วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ขอเชิญชวนร่วมงาน "Safety Night 2013" วันที่ 13 ธันวาคม 2556 article
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ 2556 article
โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 article
อบรม จป.หัวหน้างานและบริหาร 12-13 และ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 article
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" วันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ 2556 article
เชิญ จป. ร่วมประชุมตามโครงการสร้างกลุ่มเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ article
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ 2556 article
ขอเชิญร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ & ชมรม จป. ลำพูน คัพ ครั้งที่ 1 article
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล กนอ. ชมรม จป. คัพ ครั้งที่ 1 article
อบรมหลักสูตร “BBS ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย Behavior Based Safety” วันที่ 1 สิงหาคม 2556 article
ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายเสื้อยืดของชมรม จป. ลำพูน article
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" วันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ 2556 article
ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมดูงานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ประจำปี 2556 article
การอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ 2556 article
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนารูปแบบการให้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน" วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 article
อบรม หลักสูตร การขับขี่รถยกด้วยความปลอดภัย วันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ 2556 article
การอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” วันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ 2556 article
งานอบรมหลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2556 article
การอบรมหลักสูตร “วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานสำหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554” article
กฟผ. ชี้แจงมาตรการรับมือพม่าซ่อมระบบท่อแก๊ส article
แจ้งยกเลิกการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Japanese)" วันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ 2557 article
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ภาคเหนือ (25 มีนาคม 2556) article
จป. หัวหน้างาน และจป. บริหาร article
แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม article
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน articleสงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541