ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
กองตรวจความปลอดภัย
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย


สมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัย


> เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวชิระ ศรีบัวชุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนเป็นตัวแทนรับมอบเงินสด จำนวน ๑๗,๔๓๓ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) และสิ่งของจำนวน ๖  รายการ  จากบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัดเพื่อนำไปสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยรวมรวมสิ่งของมอบให้จังหวัดลำพูน ส่วนเงินสดมอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต่อไป.  

 


>วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวชิระ ศรีบัวชุม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนเป็นตัวแทนรับมอบเงินสด จำนวน ๑๓,๕๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จากบริษัท ฟาร์โซนิค โซลิด สเตท (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมอบให้กรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำไปสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่และดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต่อไป.
ข่าวสารกิจกรรมของชมรม

Lamphun Safety Night
ภาพโครงการ "เพื่อนลำพูนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"
ภาพเดินรณรงค์ความปลอดภัยฯ ทำดีเพื่อแม่‏
ภาพอบรมดับเพลิงขั้นสูง วันที่ 23/07/54 รุ่นที่ 1 article
ประมวลภาพ ดูงานด้านความปลอดภัยที่บริษัท ปตท. ลำปาง article
LAMPHUN SAFETY NIGHT 2010 2nd
ภาพกิจกรรม CSR
สปก. ลำพูน ได้รับรางวัล Zero-Accident Campaign article
ภาพงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯภาคเหนือ article
ภาพอบรม ระบบ Lockout-Tagout articleสงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541