ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
กองตรวจความปลอดภัย
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย


ภาพกิจกรรม CSR

 

ขอขอบคุณทุกท่าน ... 
 ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน  ได้จัดทำ”โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน โรงเรียนวัดป่าแดด”    ใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553   เวลา 8.00–12.00 น. ณ.โรงเรียนวัดป่าแดด ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน       โดยมีวัตถุประสงค์
1.        เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเริ่มดังแต่เยาวชน
2.        เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในจังหวัดลำพูนให้มีความสมัคคีกัน และให้สถานประกอบกิจการ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ( CSR : Corporate social responsibility )
3.        เพื่อมอบความห่วงใยและสิ่งที่ดีให้เยาวชน อีกทั้งให้เยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 บัดนี้กิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงทุกกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ที่วางได้    จึงขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกท่าน สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ คณะครูโรงเรียนวัดป่าแดด ที่ได้ให้ความกรุณาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว  หวังว่าคงได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม จากหน่วยงานของท่านในโอกาสต่อไป
จาก นายสุทธิดล  เชื้อหมอ (ประธานชมรม จป.ลำพูน)

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารกิจกรรมของชมรม

Lamphun Safety Night
ภาพโครงการ "เพื่อนลำพูนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"
ภาพเดินรณรงค์ความปลอดภัยฯ ทำดีเพื่อแม่‏
ภาพอบรมดับเพลิงขั้นสูง วันที่ 23/07/54 รุ่นที่ 1 article
ประมวลภาพ ดูงานด้านความปลอดภัยที่บริษัท ปตท. ลำปาง article
LAMPHUN SAFETY NIGHT 2010 2nd
สมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สปก. ลำพูน ได้รับรางวัล Zero-Accident Campaign article
ภาพงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯภาคเหนือ article
ภาพอบรม ระบบ Lockout-Tagout articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541