ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
กองตรวจความปลอดภัย
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย


แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม article

ประชาสัมพันธ์ ถึง จป.ลำพูนทุกท่าน ช่วยกรอกแบบ Training Need   เพื่อจัดทำแผนงานอบรม  ชมรม จป.ลำพูน ปี 2556 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ((คลิ๊ก)) )
ประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 article
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ 2563 article
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ 2563 article
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ 2563 article
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ 2562
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ 2562
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ 2562
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ 2562
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ 2562
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2562
ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ที่ปรึกษาของชมรม จป. ลำพูน ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ วันที่ 15 มีนาคม 2562
การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และ หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) article
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) 22-23 พฤศจิกายน 2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ และการบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยชมรม จป.ลำพูนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561 รุ่น 2/2561 article
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ และการบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยชมรม จป.ลำพูนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2561 article
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) 20-21 สิงหาคม 2561
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561
ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น ถึง 13 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ 2560
ขอเชิญร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองสีเหลืองเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ 2560
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ 2560
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ 2560
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม พ.ศ 2560
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ 2560
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ในสถานประกอบการ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
หลักสูตรอบรมรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 26 –27 มกราคม 2560
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ 2560
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560
เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเอเชียลำปาง จังหวัดลำปาง
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ 2559
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ 2559
โรงพยาบาลลำพูน ประชาสัมพันธ์ ให้โรงงานในอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน รณรงค์รับวัคซีน หัด หัดเยอรมัน และคางทูม
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ 2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ 2559
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร ระหว่าง 26-27 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญร่วมงานโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดลำพูน วันที่ 8 มิถุนายน 2559 article
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ 2559
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ 2559
ขอเชิญสมัครสมาชิก /ต่ออายุ สมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูน article
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ “บริหาร” วันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ 2559 article
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 article
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 article
สสค.ลำพูน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้ใช้แรงงานร่วมใจลดอุบัติภัยบนท้องถนน วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 article
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ 2558 และ27-28 สิงหาคม พ.ศ 2558
อบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่่ 22-23 กันยายน พ.ศ 2558
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ 2558
ขอเชิญสมัครประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการประจำปี 2558
อบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ 2558
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ 2558
อบรม "การประเมินการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดของอุตสาหกรรมต่างๆ และแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม" วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2558
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ 2558 และอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ 2558
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558 และ26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558
กิจกรรม CSR งานวันเด็กมอบความห่วงใยให้ โรงเรียนบ้านกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ในสถานประกอบการ วันที่ 26 มกราคม 2557
เชิญชวนเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2558
การจัดการความเสี่ยงงานก่อสร้าง การทำงานในที่สูง งานตกแต่งภายใน วันพุธ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 23 ธันวาคม 2557
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 26-27พฤศจิกายน พ.ศ 2557
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาาน ระดับ ผู้บริหาร วันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2557
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาาน ระดับ หัวหน้างาน วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2557
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ 2557
เชิญดูงานการจัดการด้านความปลอดภัยฯ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด วันที่ 22 สิงหาคม 2557 article
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค" วันที่ 23 24 25 กรกฏาคม 2557
ขอเชิญร่วมงาน "วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน" วันที่ 29-30 กันยายน 2557
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 3-4 กรกฏาคม พ.ศ 2557 article
การประชุมชี้แจงการรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ประจำปี 2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 article
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร" วันที่ 19-20 มิถุนายน พ.ศ 2557
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ 2557
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" วันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ 2557
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ 2557 article
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" วันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ 2557 article
การประกวดสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๗ article
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เครือข่ายแรงงานเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรองรับประชาคมอาเซียน วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ขอเชิญชวนร่วมงาน "Safety Night 2013" วันที่ 13 ธันวาคม 2556 article
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ 2556 article
โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 article
อบรม จป.หัวหน้างานและบริหาร 12-13 และ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 article
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" วันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ 2556 article
เชิญ จป. ร่วมประชุมตามโครงการสร้างกลุ่มเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ article
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ 2556 article
ขอเชิญร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ & ชมรม จป. ลำพูน คัพ ครั้งที่ 1 article
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล กนอ. ชมรม จป. คัพ ครั้งที่ 1 article
อบรมหลักสูตร “BBS ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย Behavior Based Safety” วันที่ 1 สิงหาคม 2556 article
ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายเสื้อยืดของชมรม จป. ลำพูน article
การอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" วันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ 2556 article
ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมดูงานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ประจำปี 2556 article
การอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ 2556 article
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนารูปแบบการให้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน" วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 article
อบรม หลักสูตร การขับขี่รถยกด้วยความปลอดภัย วันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ 2556 article
การอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” วันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ 2556 article
งานอบรมหลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2556 article
การอบรมหลักสูตร “วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานสำหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554” article
กฟผ. ชี้แจงมาตรการรับมือพม่าซ่อมระบบท่อแก๊ส article
แจ้งยกเลิกการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Japanese)" วันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ 2557 article
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ภาคเหนือ (25 มีนาคม 2556) article
จป. หัวหน้างาน และจป. บริหาร article
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article
หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541