ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
กองตรวจความปลอดภัย
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และ หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)article
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) 22-23 พฤศจิกายน 2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ และการบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยชมรม จป.ลำพูนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561 รุ่น 2/2561article
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ และการบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยชมรม จป.ลำพูนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2561article
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) 20-21 สิงหาคม 2561
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561
หน้า 1/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541