ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
กองตรวจความปลอดภัย
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2562
ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ที่ปรึกษาของชมรม จป. ลำพูน ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ วันที่ 15 มีนาคม 2562
การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และ หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)article
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) 22-23 พฤศจิกายน 2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ และการบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยชมรม จป.ลำพูนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561 รุ่น 2/2561article
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ และการบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยชมรม จป.ลำพูนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2561article
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561
หน้า 1/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541